Obozy

Witamy wszystkoch rodziców i opiekunów serdecznie prosimy
o pobranie właściwego dokumentu, wypełnienie i dostarczenie
do trenera.

Dzieci pełnopłatne drukują: kartę kwalifikacyjną, zgoda rodo, Regulamin obozu. 
Dzieci z dofinansowaniem: drukują dwa dokumenty: ,,kadra wojewódzka".
 

Pliki do pobrania