Prosimy o pobranie dokumentów oraz wydrukowanie i podpisanie. W czasie wyjazdu przekazanie trenerowi.